Previous Page  9 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 68 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

9

Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, çocuğun haklarının korunması

amacıyla; çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları-

nın güvence altına alınması, çocuğun yarar ve esenliğinin gözetil-

mesi, soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna

uygun özel ihtimam gösterilmesi, başta güvenlik güçleri olmak

üzere, adli ve idari teşkilat içerisinde her kademede görev yapan

herkesin aslî görevidir.

Bu düzenlemeler ışığında bu utanç tasarısını hazırlayan ve sa-

vunan herkese soruyoruz:

• Türkiye’de her yıl daha da fazla cinsel istismar davasının açıl-

dığının farkında değil misiniz?

• Türkiye’de aile baskısıyla kaç çocuğun evlendirildiğinden

haberdar mısınız?

• “Mağduriyet” diye feryat edilen şeyin, koruyamadığınız ço-

cukların kararan hayatları olduğunu nasıl göremiyorsunuz?

• Bu zehirli niyeti neden kamuoyunda etraflıca tartışmak yeri-

ne bir son dakika operasyonuyla gündeme getirdiniz?

Öte taraftan konuya ilişkin halen bir açıklama duymadığımız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da varoluşsal bir sorgu-

lamaya davet ediyor, işe, kendi sorunlu deyimleriyle, çocukları

“adam gibi korumak” istiyorlarsa bu utanç vesikasının geri

çekilmesini sağlayarak başlamalarını tavsiye ediyoruz.

Aynı şekilde, Karaman’da yaşanan talihsiz olay akabinde

TBMM’de kurulan

“Başta cinsel İstismar Olmak Üzere

Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarını Araştır-

ma Komsiyonu”nun

amacı da tartışmalı hale gelmiştir.

Eğer bu konuda kurulan ve aylarca ilgili tarafları dinle-

yen bir Araştırma Komisyonu’nun raporu ve önerileri

beklenmeden bu konularda tasarrufta bulunulacaksa,

TBMM denetim organlarının işlevselliğini de ayrıca

sorgulamak gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bugün Türkiye’de birçok şey “-mış gibi yapılabilir”

ancak çocukların korunması kesinlikle bu işlerden

değildir.

Gün hiç de komik olmayan bütün bu absürtlük-

lere karşı çıkmak günü, gün istismarcıları değil,

çocukları koruma günüdür.

Türkiye Barolar Birliği olarak, çocuklarımıza

yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin

her nereden ve kimden gelirse gelsin, her

türlüsünü kınıyor, yaşanan bu çocuk istis-

marını meşrulaştıran önergenin bir an ev-

vel meclis gündeminden geri çekilmesini

talep ediyoruz!

Kamuoyuna kaygı ile duyururuz!

Türkiye Barolar Birliği

Çocuk Hakları Kurulu