Previous Page  6 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 68 Next Page
Page Background

barobirlik

6

Türkiye Barolar Birliği, Çocuk İs-

tismarını ve İhmalini Önleme Der-

neği (ÇİİÖDER) ile Çocuk Koruma

Merkezlerini Destekleme Derneği

(ÇOKMED) tarafından ortaklaşa dü-

zenlenen II. Uluslararası Çocuk Ko-

ruma Kongresi, 11-13 Kasım 2016

tarihleri arasında, Türkiye Barolar

Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği

Çocuk Korosu’nun konseriyle başla-

yan kongrenin açış konuşmasını ya-

pan Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, bura-

da konunun uzmanlarıyla konuşa-

cağımız, tartışacağımız sorunların

çözümünde biz sivil toplum kuru-

luşlarına çok büyük görev düşüyor.

Gelin çocuklarımıza geleceklerini

hep birlikte hediye edelim” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana

dünyanın yaşadığı en insani krizin

(Suriye’de ve Irak’ta yaşanan çatış-

maların) sonucunda 14 milyon ço-

cuğun mağdur edildiğini söyleyen

Feyzioğlu, “Her biri istismara açık,

ihmal konusu. Bu 14 milyon çocu-

ğun 1,5 milyonu Türkiye’de yaşıyor

ve sadece 300 binine okul imkanı

verilebiliyor. Peki ya geri kalanı?”

ifadelerini kullandı.

II. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FEYZİOĞLU: GELİN ÇOCUKLARIMIZA

GELECEKLERİNİ HEP BİRLİKTE HEDİYE EDELİM

HABERLER